Prijava na:

Seminar za občine USPEŠNE PRAKSE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
in
DELAVNICO PROJEKTNIH IDEJ

12. oktober 2016
Ljubljana
start
 
Ime *

 
Priimek *

 
Občina / organizacija *

 
Bi se želeli udeležiti brezplačne ekskurzije dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti v Bolzano, Italija, 24. in 25. 11. 2016?


 
Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, bi lahko v nekaj stavkih povzeli, zakaj se je želite udeležiti ter katere teme vas najbolj zanimajo? (Če ne, lahko to vprašanje preskočite.)

 
Nam želite še kaj sporočiti?

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform